Kategorier
Trädfällning

Allt du behöver veta om trädfällning

Har du träd på din tomt som du vill ta bort? Tänk då på att trädfällning måste utföras på ett säkert sätt. Men det finns även andra regler som måste följas.

På den egna tomten bestämmer man vanligtvis själv vilka träd som ska fällas, men det finns undantag. Är det ett väldigt gammalt träd som kan tänkas vara av kulturhistoriskt intresse kan man behöva ansöka om tillstånd från kommunen. Likaså om trädet ingår i detaljplanen för området eller om fridlysta djur och insekter använder det som boplats.

Det är också viktigt att man vet var tomtgränsen går så att man inte råkar fälla någon annans träd. Otillåten trädfällning kan leda till stora böter men även fängelse. Man bör även vara medveten om att träd många gånger skyddar huset mot både gassande sol och isande vindar.

Vad är egentligen säker trädfällning?

När man pratar om säker trädfällning brukar man syfta på sektionsfällning. Det är en teknik som brukar användas när man ska fälla träd som står nära bebyggelse eller där det rör sig människor. I stället för att fälla trädet i ett enda stycke sågar man ner det bit för bit och lyfter ner delarna. Allt för att omgivningen inte ska ta skada.

Det finns företag som är specialiserade på sektionsfällning av träd. De använder sig ofta av en kranbil som är försedd med griparm och såg. På så vis kan man snabbt och säkert montera ner träd. Inte sällan brukar man även kunna få hjälp med stubbfräsning och att transportera bort det avverkade materialet.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: lindstradfallning.se