Kategorier
Rivning

Vanligt med rivning av byggnader i Stockholm

Att jämföra olika sätt att utföra en rivning i Stockholm kan vara bra inför ett svårt och lite riskabelt projekt. Viktigt att arbetet sker utan risk för skador.

Eftersom Stockholm har gott om gamla byggnader som står sida vid sida med yngre byggnader kan det innebära att man i vissa fall behöver riva en gammal byggnad. Då vill man inte att det ska bli skador på de nya husen eller på människor i närheten. Av den enkla anledningen bör man titta noga på vilka sätt det finns att riva de gamla byggnaderna.

Det är en konst att riva byggnader utan att utsätta allmänheten eller närliggande hus för skador. Anlitar man en firma som har ett högt anseende och följer alla regler och krav för att riva så ska det nog gå bra. En viktig sak att kontrollera är om det finns asbest i de gamla byggnaderna. Det kan orsaka skador och utsätta arbetarna för fara då dammet har en tendens att orsaka cancer i andningsorganen.

Rivning är relativt vanligt i Stockholm

När det gäller rivning i Stockholm finns det en del saker att ta med i beräkningen. En av dessa är miljön. Det är av den anledningen man bör titta extra noga på hur man tar hand om avfallet vid en rivning. Det ska sorteras, tas tillvara eller slängas på ett lämpligt ställe. Är de giftigheter med i spelet ska man vara extra försiktig.

Eftersom rivning är en relativt vanlig företeelse i Stockholm har de flesta rivningsfirmor fullständig kontroll över hur man hanterar farligt avfall och var man kan slänga det utan att det tillför miljö eller människor någon skada. Allt som har med detta att göra kan bidra till att arbetet tar lite längre tid och på grund av det får arbetet en något högre prislapp.

Kategorier
Rivning

Rivningsföretag i Stockholm för uttjänta byggnader

För att riva en byggnad krävs erfarenhet, maskinutrustning och kunnande om återvinning. För säkert arbete kan du anlita ett rivningsföretag i Stockholm.

Att tvingas riva hus kan kännas destruktivt. Men ibland kan det vara nödvändigt. Hus med hyreslägenheter kan ha blivit så omoderna och nedgångna att en renovering skulle bli alldeles för dyr. I storstadsområden blir tomtmark allt dyrare. Av krasst ekonomiska skäl kan det då vara motiverat att riva byggnader och bygga höghus på en tomt istället.

Fabriksbyggnader som står tomma är oftast en styggelse. Ett företag kan ha gått i konkurs och lokalerna har lämnats åt sitt öde. Byggnaderna blir inte sällan vandaliserade och till slut blir de till en skamfläck för en ort. Tillverkningen kan ha skett med miljöfarliga ämnen och kostnaderna för sanering blir omfattande.

Rivningsföretag i Stockholm tar totalansvar

Du arbetar med bygg- och miljöfrågor inom en kommun i närheten av Stockholm. I kommunen finns ett fabriksområde med en nedlagd fabrik. Kommunen har tvingats ta över området och kommunfullmäktige har beslutat att området ska saneras. Byggnaderna måste rivas. Du tar kontakt med ett rivningsföretag i Stockholm.

Tillsammans inspekterar ni fabriksområdet och lokalerna. Där har bedrivits kemisk tillverkning. Kvar i byggnaden finns ett antal tankar och cisterner. Rivningsföretaget börjar med att plocka ut dem. De går till skrot. Fasaden i byggnaderna har klätts med asbestplattor. Det företag du anlitar är certifierat för att hantera miljöfarligt avfall. Rivningsföretaget tar hela ansvaret för jobbet och ser till att transportera sådant som måste gå till deponi.