Kategorier
Rivning

Rivningsföretag i Stockholm för uttjänta byggnader

För att riva en byggnad krävs erfarenhet, maskinutrustning och kunnande om återvinning. För säkert arbete kan du anlita ett rivningsföretag i Stockholm.

Att tvingas riva hus kan kännas destruktivt. Men ibland kan det vara nödvändigt. Hus med hyreslägenheter kan ha blivit så omoderna och nedgångna att en renovering skulle bli alldeles för dyr. I storstadsområden blir tomtmark allt dyrare. Av krasst ekonomiska skäl kan det då vara motiverat att riva byggnader och bygga höghus på en tomt istället.

Fabriksbyggnader som står tomma är oftast en styggelse. Ett företag kan ha gått i konkurs och lokalerna har lämnats åt sitt öde. Byggnaderna blir inte sällan vandaliserade och till slut blir de till en skamfläck för en ort. Tillverkningen kan ha skett med miljöfarliga ämnen och kostnaderna för sanering blir omfattande.

Rivningsföretag i Stockholm tar totalansvar

Du arbetar med bygg- och miljöfrågor inom en kommun i närheten av Stockholm. I kommunen finns ett fabriksområde med en nedlagd fabrik. Kommunen har tvingats ta över området och kommunfullmäktige har beslutat att området ska saneras. Byggnaderna måste rivas. Du tar kontakt med ett rivningsföretag i Stockholm.

Tillsammans inspekterar ni fabriksområdet och lokalerna. Där har bedrivits kemisk tillverkning. Kvar i byggnaden finns ett antal tankar och cisterner. Rivningsföretaget börjar med att plocka ut dem. De går till skrot. Fasaden i byggnaderna har klätts med asbestplattor. Det företag du anlitar är certifierat för att hantera miljöfarligt avfall. Rivningsföretaget tar hela ansvaret för jobbet och ser till att transportera sådant som måste gå till deponi.