Kategorier
Elektriker

Elektriker i Täby – för säker ström

Installering av apparater som kräver elektricitet, ska göras av utbildade hantverkare. Anlita en elektriker i Täby och bli förvissad om en trygg och säker el.

Våra politiker är av naturliga skäl oense om mycket, men en sak förenar dem. Allt mer i vårt samhälle ska drivas med elektricitet och ordet elektrifiering upprepas som ett mantra. I verkligheten har elektriciteten gjort framsteg sedan mer än hundra år. Redan år 1920 skrev bondkomikern Skånska Lasse “Elektricitetsvisan” och där får vi veta att strömmen går härs och tvärs genom tråden.

Men strömmen får inte löpa amok. El måste kopplas in av en behörig hantverkare. Om inte, kan kortslutning och bränder uppstå där människor och materiella saker kan komma till skada. Vi måste också inse att gjorda installationer inte lever för evigt, som exempelvis strömbrytare, eluttag och kablar.

Elektriker i Täby – ombyggnad av villa

Den som köper en äldre villa måste undersöka huset noggrant för att i efterhand kunna rikta krav mot säljaren för dolda fel. En certifierad besiktningsman ska anlitas och ett protokoll ska upprättas. Men vad hjälper det med ett protokoll om det uppstår en brand till följd av att en gjord elinstallation inte gjorts korrekt. En elektriker i Täby kan anlitas för en undersökning.

Vid modernisering och ombyggnad av en äldre villa behöver en elektriker anlitas. Nya hushållsapparater ska kopplas in. En elslinga under kaklet i badrummet ska läggas in för golvvärme. I vardagsrummet monteras spotlights i taket och de ska dessutom kunna dimmas. Elsäkerheten ska ses över och jordfelsbrytare och petskydd sättas in.