Kategorier
Målare

När det är dags för fasadmålning i Stockholm

Oavsett vilken typ av fasad din bostad har kommer den behöva målas om förr eller senare. När det är dags för fasadmålning i Stockholm finns hjälp att få.

När det gäller ommålning av fasader på byggnader så brukar tio år vara en hållpunkt. Ungefär så ofta brukar hus målas om. Men det finns såklart mycket som påverkar det här tidsspannet. Klimatet såklart, eftersom olika delar av landet har olika klimattyper. Vissa som sliter mer på fasadens färg, andra som inte far fullt så hårt fram med färg och ytor. Tar du hjälp av fasadmålare i Stockholm så är de experter på klimatet just här och vet vad som behövs.

Men vilket material husets fasad består av är kanske det viktigaste för att bedöma hur ofta huset behöver målas om. Tio år gäller generellt för trähus. Våra rödmålade stugor med vita knutar har ofta målats med slamfärg. Ett material som använts i många hundra år i Sverige. Och som fortfarande används i viss utsträckning eftersom det är lätthanterligt, prisvärt och relativt snällt mot miljön.

Putsade fasader är mer lättskötta och kan ofta klara fyrtio år utan att målas om. Däremot är det desto viktigare att utföra arbetet rätt och noggrant när det väl är dags så att det verkligen står sig i flera decennier. Inte minst underarbetet är viktigt för ett bra resultat. Att tvätta fasaden och ta bort eventuell påväxt är första steget. Om det finns skador i fasaden behöver de sedan åtgärdas innan målningen genomförs.

Byta ut eternit i samband med fasadmålning

Trots att eternit har varit förbjudet vid nytillverkning i över fyrtio år, så finns fortfarande en del hus med eternitfasad kvar. De allra flesta är numera slitna, och det är då de blir farliga, eftersom de släpper ifrån sig det hälsofarliga ämnet asbest, som kan fastna i lungorna och leda till allvarlig sjukdom. Rekommendationen är att byta ut eternitfasader.

Då detta är ett hälsofarligt arbete är det extra viktigt att veta vad och hur man ska göra. Många företag inom fasadmålningsbranschen har den expertis och kunskap som behövs för att genomföra arbetet på ett säkert sätt. De kan också komma med förslag på vilken typ av fasad som är lämplig att byta till.

När du tar hjälp med fasadmålning har du oftast rätt till rotavdrag vilket sänker kostnaden på arbetet för dig. Många företag drar av rotavdraget direkt från fakturan. En annan aspekt av fasadmålning är att det ofta behövs byggnadsställning för att nå hela vägen upp. Det kan också innebära en säkerhetsrisk. Det är en av orsakerna till att många anlitar hjälp för fasadmålning.