Kategorier
Bostad

Riva hus i Stockholm kräver noggrannhet

När man ska riva hus i Stockholm krävs att man vidtar försiktighetsåtgärder så att arbetet blir säkert både för dem som arbetar och dem som bor i området.

Att riva hus i tätbebyggt område ställer höga krav på det företag som utför arbetet. Som vid all annan rivning måste man säkerställa att där inte finns något farligt material, framförallt asbest, som kan skada både dem som utför arbetet och omgivningen. Asbest kräver särskild skyddsutrustning och måste saneras av av utbildad personal.

När man kommit så lång som till att börja riva en byggnad måste andra försiktighetsåtgärder vidtas. Även om man har en stor och välutrustad maskinpark som kan hantera det mesta kan det bli damm och i värsta fall material som trillar eller blåser iväg. Därför behöver området inhägnas.

Kontakta en etablerad firma om du ska riva hus

En etablerad firma med lång erfarenhet av att riva hus i Stockholm tar inga genvägar. Den personal som arbetar med rivningen har rätt skyddsutrustning och får löpande vidareutbildning i bland annat arbete på hög höjd, heta arbeten, ställningsutbildning, säkra lyft och fallskydd. Välutbildad personal och en modern maskinpark gör rivningen säker.

När du kontaktar en rivningsfirma i Stockholm får du en offert på arbetet och förslag på hur det ska genomföras. Grovstädning och borttransportering av rivningsmaterialet ingår i uppdraget. Skulle där finnas miljöfarliga ämnen tas de omhand på ett ansvarsfullt sätt. Med en pålitlig firma som samarbetspartner blir det inga problem att riva hus i ett tätbefolkat område.